Váchartyán község honlapja

Római katolikus templom

Váchartyáni római katolikus tempolom

A falu közepén álló Szent István király tiszteletére szentelt római katolikus templom a 13. században épült román stílusban. Első harangját 1696-ban öntötték. Mai formáját részben a középkori alapok felhasználásával, az 1787-ben történt barokk átépítéssel és bővítéssel kapta. Ekkor épült a féltetős sekrestye is. A torony a mai formáját az 1992-ben végezett felújításkor nyerte el, amikor a gerendázatot kicserélték és a magasságát két méterrel megemelték.
A szószék előtt szívtalapzatú, kőből készült, a 18. századból származó keresztelőkút látható. A templom oltárképe ismeretlen, 19. századi mester alkotása, az oldalfalain szintén ismeretlen mester által festett tizenöt kép Jézus szenvedéseinek egyes állomásait örökíti meg.

Református templom

Váchartyáni református templom

Az egyhajós copf stílusú református templom a község második legrégebbi műemléke. 1785-ben épült, akkor még torony nélkül az udvarra néző bejárattal. A homlokzat előtti torony és a fő útra néző bejárat csak tíz évvel később készült el. 1901-ben jelentős felújításokra került sor. A bejárat elé ekkor épült az oszlopos porticus. Jellegzetessége a téglából épült, padozaton álló szószék, klasszicista hangvetőjét csillag díszíti. Orgonája az országban a legrégebbi darab, 1885-ben újították fel. Az egyház műemlékei közé tartozik az 1600-as évekből származó Úrasztal és egy úrvacsora kehely.

Rudnay-kastély

Váchartyáni Rudnay-kastély Váchartyáni Rudnay-kastély

A falu XVIII. századi birtokosa a Gosztonyi család, több udvarházat is építtetett. Ezek közül a képen látható földszintes, középtengelyében oszlopokkal alátámasztott, oromdísszel hangsúlyozott gazdag copf díszítésű kastély 1802-ben épült kora klasszicista stílusban. Gosztonyi Mihály és felesége Zsemberi Anna építette a családi feljegyzések szerint Isidore Canevale francia építész tervei alapján. Az oszlopos fogadótérből nyílik a kertre néző díszterem, ahol a mennyezeten és az oldalfalak jó részén még megvan az allegorikus jeleneteket építészeti keretbe foglaló falfestés. A belső tér jellegzetessége, hogy eltérő építészeti megoldások találhatók az egyes szobákban. A kastélyhoz valamikor húsz holdnyi park tartozott, amely eredetileg francia stílusú volt, majd angol stílusban építették át. Az épület jelenleg állami tulajdonban van és üres.

Gosztonyi-kastély

Váchartyáni Gosztonyi-kastély Váchartyáni Gosztonyi-kastély

Korát tekintve a legfiatalabb műemlék. Építési dátumát pontosan nem ismerjük, a 19. század első felében épült klasszicista stílusban. Az 1841-ben készült térképen még nem a mai kastély alaprajza szerepel, a rajzon csak a mellékszárny látható. 1873-ban alakították át eklektikus stílusban. Ugyanúgy, mint a másik kastély, eredetileg ez is kerítéssel határolt gondozott park közepén állt. Az ötvenes évek elején a parkot kettészelték a Vác-Aszód vasútvonal építése során. Az épület 1946-ig a Gosztonyi család birtokában volt. Jelenleg a Napközi Otthonos Óvoda és Konyha működik benne.

Táncsics utcai pincesor

Váchartyáni pincesor Váchartyáni pincesor

A temetődomb oldalába mélyített pincék a település lakóinak gazdasági tevékenységének kiszolgálásra épültek. A koncentráltan megjelenő pincék sokaságának indoka a településközponthoz közeli egyetlen olyan magaslat, melybe pincéket lehetett mélyíteni. Egyedi megjelenése, településszerkezeti jellegzetessége miatt élvez védelmet.

Földvár

Váchartyáni földvár

A község határában, az Aszód felé vezető főút mellett a Várhegy nevű dombon ismeretlen körülmények között keletkezett kisméretű vár vagy őrtorony alaktalan maradványai láthatók.
Földváry László helybéli református lelkész 1901. évi levelében azt írja, hogy a birtokában lévő okmány szerint 1227-ben egy vár állott ezen a helyen, melynek romjai még a XIX. század végén is álltak. Nem tudjuk, hogy milyen körülmények között vált rommá.
Virágh Dénes 1976-os felmérése után 1976 közepén Miklós Zsuzsa végzett ásatásokat ezen a területen. Kőépítkezésnek nem találta nyomát, de számos patics- és gerendaépítkezésre utaló lelet került elő. A földvár keletkezését az előkerült leletanyag alapján a XII. század második felére teszi, pusztulását a XIV. száza második felére datálja.

E-ügyintézés

vachartyan elektronikus ugyintezes logo

Hivatali Portál

elugy banner 2

Parlamenti képviselőnk

Harrach Péter

Harrach Péter

Magyarország címere

Magyarország címere

Pest Megye címere

Pest Megye címere

Kormányablak

Kormányablak

Panasziroda

Pest Megyei Békéltető Testület