Váchartyán község honlapja

 paragrafus  Letölthető Váchartyán Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(XII.19.) számú rendelete.

A 2016. július 23-án hatályba lépett, „a településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként a módosított „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (IX.8.) kormányrendelet módosult előírásai a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezte.

A törvény és a módosított kormányrendelet értelmében minden településnek el kell készítenie a teljes közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét, illetve ezt megelőzően ennek közérthető alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet.

A Településképi Arculati Kézikönyvet a kormányrendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően kellett elkészíteni, mely:

 • meghatározza a településképi jellemzőket, az egyes önálló településkarakterbe tartozó településrészek arculati jellemzőit és értékeit,
 • javaslatokat tesz a minőségi formálásra vonatkozóan,
 • bemutatja a településképhez illeszkedő építészeti, tájépítészeti, zöldfelületi elemeket, jó példákat,
 • irányt mutat az építésekhez, környezetalakítási tevékenységekhez annak érdekében, hogy a minőségi természeti- és épített környezet fennmaradjon, tovább fejlődjön.

A fentieknek megfelelően elkészítetésre került község Településképi Arculati Kézikönyve és a Településképi rendelete, amelyet Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a 2017. december 19-ei ülésén elfogadott.

Váchartyán Község Településképi Arculati Kézikönyve

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztályának szakmai ajánlásait figyelembe véve dr. Szentes Tamás államtitkár úr az Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkára

az ország egész területére vonatkozóan 2017. augusztus 1-én (kedd) 00:00 órától augusztus 4-én (péntek) 24:00 óráig III. fokú hőségriasztást adott ki.

vachartyan hosegriadoAz Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztályának szakmai ajánlásait figyelembe véve dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvos

az ország egész területére vonatkozóan 2017. július 20-án (csütörtök) 00:00 órától július 23-án (vasárnap) 24:00 óráig II. fokú hőségriasztást adott ki.

A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről

Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének nevében tájékoztatom Önöket, hogy Váchartyán területére településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készül.

A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:

Településképi arculati kézikönyv

A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben - a településképi követelmények megalapozása érdekében - meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

Településképi rendelet

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik.

Ennek érdekében – első lépésként – a kidolgozást megelőzően a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2164 Váchartyán, Fő u. 55.) 2017. július  26-án 18 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban előzetes véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon a lakossági fórumtól számított 8 napon belül a Polgármesternek címezve, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban!

Az online űrlap kitölthető itt.

Tájékoztatjuk a T. Lakososságot, hogy a könyvtár július hónapban szabadság miatt zárva tart.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkára az ország egész területére vonatkozóan 2017. június 22-én (csütörtök) 00:00 órától elrendelt II. fokú hőségriasztást június 28-án (szerda) 24:00 óráig meghosszabbította.

A hőségriasztás meghosszabbítását a tartósan igen magas hőmérséklettel együtt járó, megnövekedett egészségi kockázatok teszik indokolttá.

2017, június 20-tól országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az ország területére – közölte a katasztrófavédelem. vagyis mostantól tilos tüzet gyújtani az

 • erdőterületeken
 • fásításokban

vagy ezek kétszáz méteres körzetében. Ide értendők a felsorolt területeken található

 • tűzrakó helyek
 • a vasút és közút menti fásítások
 • de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tilalom visszavonásig él

VÉRADÁS

A Magyar Vöröskereszt véradást tart településünkön

2017. június 27-én (kedden) 15-től 17 óráig

a Közösségi házban!!

A véradáshoz személyi igazolvány, TAJ és lakcímkártya szükséges.

Véradás előtt fontos az étkezés és a bőséges folyadékfogyasztás.

A VÉRADÓK KÖZÖTT KISORSOLUNK 3 DB TISZTASÁGI CSOMAGOT!!
(mosópor, sampon, fogkrém)

Véradó lehet minden 18 év feletti és 65 év alatti (első véradás esetén 60 év alatti!), 50 kg testsúlyt meghaladó, egészséges ember.
A véradást egészségi állapotra vonatkozó kérdőív kitöltése, hemoglobinszint mérés és orvosi vizsgálat előzi meg.
Két véradás között 56 napnak kell eltelnie, a nők évente 4-szer, a férfiak 5-ször adhatnak vért.

KÖSZÖNJÜK, HA RÉSZVÉTELÉVEL ÖN IS HOZZÁJÁRUL A BIZTONSÁGOS NYÁRI VÉRELLÁTÁSHOZ!!

NYÁRI ÜGYELET 

A Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskolában a nyári szünetben az alábbi időpontokban tartunk ügyeletet:

 • 2017. július 5. 9 órától - 13 óráig
 • 2017. július 19. 9 órától – 13 óráig
 • 2017. aug. 2. 9 órától – 13 óráig
 • 2017. aug. 16. 9 órától – 13 óráig

Ezekben az időpontokban iskolai ügyintézésre várjuk a kedves szülőket.

Kelt.: Váchartyán, 2017. június 26.

Bodnár Irén sk.
intézményvezető

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság tájékoztatja a T. Lakosságot, hogy a 2105 j. Váchartyán - Galgamácsa összekötő út (Váchartyán, Fő út) 2+879 - 4+129 km szelvények közti útszakaszán az aszfalt kopóréteg nagyfelületű felújítása ütemterv szerint 2017.05.29 és 2017.06.01 között zajlik, félpályás váltakozó irányú ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és jelzőőrös forgalomirányítás mellett.

A felújítási munka pontos megkezdésének, illetve befejezésének időpontjáról a www.utinform.hu elérhetőségen tájékozódhatnak.

A felújítási munka elvégzésének ideje alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának területileg illetékes Váci mérnöksége részéről a kapcsolattartó:

Erdész Tamás
üzemeltetési és fenntartási művezető
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel: +36 30 474 0281

Tisztelt Lakosok!

A váchartyáni sportpályánál található játszótér megújul, az Önkormányzat átépíti, új játékok kerülnek a régiek helyére.

A játszótér építési területté van nyilvánítva, ezért megkérünk minden odalátogatót, hogy a hivatalos átadásig a területet ne használja.

Köszönettel
Váchartyán Község Önkormányzata

Tisztelt Váchartyáni lakosok!

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. Váchartyán hulladékgazdálkodási közszolgáltatója zöldhulladék gyűjtőpontot alakított ki Őrbottyánban, a Polgármesteri Hivatal udvarán, ahova a váchartyáni lakosoknak lehetősége van elhelyezni a zöldhulladékot. A gyűjtőpontról áprilistól novemberig, havonta minimum egy alkalommal szállítja el a Zöld Híd B.I.G.G. a kihelyezett zöldhulladékot.

Bővebben...

Közlemény a 2017/2018–as nevelési évre történő óvodai beíratás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Váchartyán Község Önkormányzata által fenntartott Váchartyáni Óvodába a gyermekeket a 2017/2018–as nevelési évre a következő időpontokban lehet beíratni:
2017. május 8–án (hétfőn) 8.00- 16.00 óráig
2017. május 9–én (kedden) 8.00- 16.00 óráig
2017. május 10–én (szerdán) 8.00- 16.00 óráig

Bővebben...

Különös közzétételi lista
2016-2017 nevelési év

Az óvoda neve: Váchartyáni Óvoda
Az óvoda címe: 2164 Váchartyán, Dózsa György u. 5
Telefon, fax: 06 27 816 360
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Az intézmény OM azonosítója: 202034

229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Személyi feltételek:
Óvodapedagógusok létszáma: 5 fő

Bővebben...

Dr. Bognár Lajos Országos Főállatorvos a baromfiállományok madárinfluenza vírussal történő fertőződés kockázatának csökkenése érdekében, 1/2017. számú határozatával az alábbiakat rendeli el:

Az ország területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan előírja, hogy baromfi csak zártan tartható, vagy amennyiben ez nem megoldható a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni.

A madárhálóval lefedett résznek amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.

A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban.

Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezésinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc- felügyeleti és állategészségügyi szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.

Vác, 2017. február 8.

Váci Járási Hivatal

Váchartyán Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Váchartyán Község Képviselő-testülete

2017. január 24-én (kedd) 16 órakor

rendes testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Váchartyán Község Polgármesteri Hivatala Váchartyán, Fő u. 55. Tanácsterem

Tervezett napirend:
1. Váchartyán Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai Előterjesztő: polgármester

2. 2017. évi beruházási tervek
Előterjesztő: polgármester

Bővebben...

FARSANGI BÁL

2017. FEBRUÁR 3-ÁN
14 00 - 18 00 (alsósoknak 17 óráig)

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

 • 13 30 - kapunyitás
 • 14 00 - jelmezes felvonulás
 • 15 00 - jelmezverseny eredményhirdetése, majd játékos vetélkedők
 • 16 00 - tombolahúzás
 • 17 00 – 18 00 buli

Bővebben...

E-ügyintézés

vachartyan elektronikus ugyintezes logo

Hivatali Portál

elugy banner 2

Parlamenti képviselőnk

Harrach Péter

Harrach Péter

Magyarország címere

Magyarország címere

Pest Megye címere

Pest Megye címere

Kormányablak

Kormányablak

Panasziroda

Pest Megyei Békéltető Testület